A vállalatok megerősítése kölcsönös segítségnyújtás, kapcsolatok közvetítése, illetve lobbi által

Háttér
A vállalati hálózatok hosszú távú sikerességének érdekében folyamatosan tovább kell fejlődniük válaszokat találva a folyamatosan változó gazdasági környezet kihívásaira. Erre egy elszigetelt környezetben nincs lehetőség, ehhez rendszeres tapasztalatcserére van szükség más kezdeményezésekkel, amelyek új ötletekkel és hatásokkal járulnak hozzá a jövőorientált változási folyamathoz.

Határon átnyúló eszközök
  • A térségi vállalati hálózatok régiókon átnyúló hálózatának kialakítása.
  • Az érintett kistérségek támogatásának biztosítása.
  • Egy vállalkozói platform megalapítása, amely a résztvevő térségek hálózatainak képviselőiből áll.
  • A folyamatos együttműködés erőforrásainak biztosítása.
  • Tapasztalatcsere, tudástranszfer.
  • Good practise példák összegyűjtése, terjesztése.
  • Közös innovációs műhely alapítása a hálózatok továbbfejlesztése érdekében.
  • Regionális és határon átnyúló intézkedések kifejlesztése a regionális vállalati hálózatok tagjainak megerősítése céljából.
Gyakorlati példa
REGIONET aktív
A REGIONET aktív projekt célja az osztrák-magyar határtérség kistérségi vállalati hálózatai közötti együttműködés (hálózat) kialakítása, az egyes kezdeményezések fejlesztésének támogatása, illetve a vállalatok határon átnyúló jellegének elősegítése.
Deutsch Magyar