ZÜRÜCK ZUR ÜBERSICHT

Régióról szóló film

Indoklás

A regionális vállalkozói hálózatok egyik fontos célja, hogy a régión belül és kívül népszerűsítsék, és vonzó termék- és szolgáltatáskínálatot felvonultató márkaként pozícionálják a regionális gazdaságot.

 

Az eszköz lényege

Egy vagy több film segítségével a régió gazdaságának vonzó és izgalmas bemutatása.

Az eszköz célja

 • A régió lakossága becsülje a saját gazdaság értékeit.
 • Érdeklődés felkeltése a regionális gazdaság szolgáltatásainak igénybevétele iránt adott célcsoportokban (régión kívüli turisták, ügyfelek)
 • Regionális identitás erősítése a régió vállalkozásainál

Szükséges előkészületek

 • A film célkitűzésének, célcsoportjának és tematikájának meghatározása
 • A film felhasználási lehetőségeinek meghatározása
 • Filmet elkészítő vállalkozás kiválasztása
 • Rendezvény intenzív népszerűsítése

Megvalósítás

Olyan régióról szóló film készítése, amely célcsoportoktól függően bemutatja a régió gazdasági szolgáltatási kínálatát:

 • idegenforgalmi kínálat
 • építőipar, kézműipar kínálata
 • kereskedelmi kínálat
 • stb.

A film felhasználása regionális rendezvényeken, vásárokon, információs standokon, nyilvános kivetítőkön és reklámeszközként az interneten.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek

 • A filmben bemutatandó közös regionális ajánlatok kifejlesztése.

A siker kulcsa

 • A film célkitűzésének konkrét meghatározása
 • Professzionális kivitelezés és izgalmas forgatókönyv
 • A film intenzív hasznosítása

Javasolt követő tevékenység

 • A film aktualizálása nagyobb időközönként

 

 

 

 

Milyen területekre alkalmazható az eszköz?

Tartalmi alkalmasság

A hálózat felépítése és működtetése (O2B)

Hálózat szervezése

 

Arculati kép kialakítása és tájékoztatás

x

A regionális gazdaság kötődése a hálózathoz

x

Hálózatépítés és kompetenciaépítés (B2B)

Vállalkozói hálózatok építése

 

Új együttműködési és üzleti kapcsolatok kiépítése

 

Kompetenciaépítés

 

Innováció támogatása

 

Régiómarketing (B2C)

Régiómarketing a régióban

x

Régiómarketing a régión kívül

x

Időbeli alkalmasság

Hálózatok építés alatt

x

Regionális alkalmasság

kisrégiós

x

Módszertani alkalmasság

Önálló eszköz

x

Megalakult regionális hálózatok

x

régiókon átívelő

 

Kiegészítő eszköz / „mini eszköz”

x

Ambiciózus regionális hálózatok

 

határon átnyúló

 

 

Jó példák (Good Practice)

 

A kőszegi régió építőiparának audiovizuális bemutatása

 

Rövid leírás

(mi? mikor? hol?)

A kőszegi kistérséget az építőiparban és a csatlakozó iparágakban tevékenykedő kisvállalkozások jelentős száma jellemzi. A jövőbeli jobb együttműködés érdekében a régió építőipara szoros kapcsolatot épített ki a Kőszegi Kézművesipari Szövetség más ágazatokat képviselő vállalkozásaival. Az összefogás célja az, hogy a vállalkozások a jövőben közösen nagyobb megbízásokat szerezzenek, akár a régió határain kívül is.

Egy filmes vállalkozás kapott megbízást a film elkészítésére, hogy a régióról szóló filmben szemléletesen mutassa be a regionális vállalkozok kiváló minőségű munkáját.

A megbízás eredménye egy 30 perces film, amely közvetlenül az építkezések helyszínén mutatja be a regionális vállalkozások átfogó, alapos tudását. A regionális cégek képviselői kiemelik a vállalkozások közötti együttműködés különleges jelentőségét.

A film célja, hogy a régión belüli és kívüli rendezvényeken bemutassa a kőszegi térség építőiparának erősségeit.

Fontos sikertényező (különlegességek)

A terv sikere szempontjából elsősorban az alábbi tényezők fontosságát kell kiemelni:

 • A film lemond a teljes gazdaság bemutatásáról, csak a regionális építőipar erősségeinek bemutatására összpontosít.
 • A film a vállalkozásokat a gyakorlati munka közben mutatja be, így érdekes betekintést nyújt a megbízások tényleges megvalósításába.
 • A film különleges figyelmet szentel annak, hogy az egyes vállalkozások speciális erősségeit a teljes hálózaton belül állítsa a középpontba.
 • A filmben megszólal a regionális építőipar számos képviselője, a film így egyfajta személyes kapcsolatot hoz létre a néző és a régió között.
 • A film bemutatja, hogy sok kis regionális vállalkozás szoros együttműködésével hogyan valósíthatók meg olyan nagy projektek, amelyek kisvállalkozások számára egyébként elérhetetlenek.

Eredmény

A filmet a régió határain belül és kívül már számos rendezvényen és vásáron sikerült bemutatni. A nézők visszajelzése igen pozitív volt, és információnk szerint a régió vállalkozásainál a filmnek köszönhetően új ajánlatkérésekre is sor került.

Ezzel párhuzamosan a régió lakosságában erősödött a regionális gazdaság sokrétű szolgáltatásai iránti tudatos elkötelezettség.

A filmbeli közös fellépésnek köszönhetően a regionális üzemek első alkalommal mutatkozhattak be egy összetartozó egységként. Ez igen kedvező hatással volt a kooperáció intenzívebbé tételére.

Kapcsolat

Kőszegi Kézművesipari Szövetség, és Kőszeg és Vidéke Gazdasági Platform

Szóvivő: Szárnyas János, vállalkozó

+30/9279061

 


Deutsch Magyar