Regionális képzési tevékenységek


 

Indoklás

A kis regionális vállalkozók többsége a napi üzleti nehézségek miatt évek óta nem vett részt továbbképzésen. Ennek egyik oka, hogy a továbbképző-intézetek többsége a nagy vonzáskörzetekben koncentrálódik. Pedig az élethosszig tartó tanulás pont a vállalkozásvezetésben játszik központi szerepet, azért, hogy a vállalat hosszú távú sikeres vezetését elősegítse.

Az eszköz lényege

A régióban az igényeknek megfelelő továbbképzési intézkedések segítségével a regionális vállalkozások és dolgozóik részvételi küszöbét csökkenteni kell, a részvételi motivációt pedig növelni.

Az eszköz célja

 • A vállalkozók és a dolgozók szakértelmének növelése az adott területen (üzemgazdaságtan, személyiségfejlesztés, szakterület)
 • A résztvevő vállalkozások gazdasági sikerének növelése
 • A résztvevő vállalkozások közötti hálózatépítés támogatása

Szükséges előkészületek

 • A regionális vállalkozások érdeklődésére számot tartó témakörök meghatározása
 • Oktatási szolgáltató kiválasztása
 • A résztvevők megkeresése

Megvalósítás

Az impulzus workshopokkal ellentétben, itt a képzési tevékenységek általában legalább két vagy több részből állnak, hogy a tanultakat megerősíthessék és a tananyag sikeres átadását biztosítsák.

A regionális képzési tevékenységek lehetséges formái:

 • Két napig tartó, egész napos szeminárium
 • Több időpont esténként

 

 

Lehetséges kiegészítő tevékenységek

 • A résztvevő vállalkozások prezentációi
 • A vállalkozások közötti együttműködés támogatását szolgáló témák
 • Tanulmányutak és gyakorlati témák a bevált gyakorlat példáin keresztül

A siker kulcsa

 • Az előadók kiválasztása megbízható referenciák, szórakoztató oktatási stílus és kiemelkedő gyakorlati tudás alapján az adott regionális célcsoport számára
 • A képzés tartalmának összehangolása a résztvevők tényleges szakmai igényeivel

Javasolt követő tevékenység

 • Az elsajátított tudást elmélyítő tanfolyam kínálata a résztvevők számára
 • A témához kapcsolódó törzsasztal illetve csoport biztosítása tapasztalatcseréhez a kurzus résztvevőinek

 

 

Mely területekre alkalmazható az eszköz?

Tartalmi alkalmasság

A hálózat felépítése és működtetése (O2B)

Hálózat szervezése

 

Arculati kép kialakítása és tájékoztatás

 

A regionális gazdaság kötődése a hálózathoz

 

Hálózatépítés és kompetenciaépítés (B2B)

Vállalkozói hálózatok építése

 

Új együttműködési és üzleti kapcsolatok kiépítése

x

Kompetenciaépítés

x

Innováció támogatása

 

Régiómarketing (B2C)

Régiómarketing a régióban

 

Régiómarketing a régión kívül

 

Időbeli alkalmasság

Hálózatok építés alatt

x

Regionális alkalmasság

kisrégiós

x

Módszertani alkalmasság

Önálló eszköz

x

Megalakult regionális hálózatok

x 

régiót átívelő

x

Kiegészítő eszköz / „mini eszköz”

 

Ambiciózus regionális hálózatok

x 

határon átnyúló

 

 


Deutsch Magyar