Regionális munkacsoport


 

Indoklás

Egy regionális vállalati hálózat felépítése és működtetése csak akkor lehet sikeres, ha létezik egy olyan vállalkozói csoport, amely a kitűzött célokat következetesen végre is hajtja.

Az eszköz lényege

Egy olyan munkacsoport felépítése a regionális gazdaság állandó képviselőivel, amely legalább négyszer egy évben találkozik, hogy a közös tevékenységeket a regionális vállalati hálózat számára megtervezze és meg is valósítsa. Ez lehet egy munkacsoport, gazdasági tanács, regionális gazdasági egyesület vezetősége vagy egy regionális gazdasági szervezet is.

Az eszköz célja

A tevékenységek folyamatos, az igényeknek megfelelő megtervezése és végrehajtása a regionális vállalkozások együttműködésének támogatásához, a gazdasági fejlődésük eléréséhez és a regionális kínálat értékesítéséhez.

Szükséges előkészületek

Az összes regionális vállalkozás meghívása a munkacsoportban való közreműködésre

 • küldemények
 • vállalati estek és
 • a leginkább megfelelő vállalkozásokkal történő személyes megbeszélések által

Fenntartó szervezet, amely a folyamatot legalább a vállalkozások saját szervezetének a megalapításáig irányítja

Megvalósítás

A vállalkozói hálózatok regionális munkacsoportja rendszeresen találkozik, hogy a közös feladatokat megtervezzék, a finanszírozást biztosítsák és a megvalósításhoz szükséges felelősségköröket rögzítsék. A vállalkozások a munkacsoportban való együttműködésért nem kapnak fizetést, feladatvállalásuk a regionális gazdaságért való elkötelezettségükön alapszik.

A munkacsoportok eredményeit, valamint a következő lépéseket egy rövid jegyzőkönyvben tartják számon. A munkacsoportok professzionális moderálása gondoskodik a kezdeti fázisban arról, hogy építő jelleggel dolgozzanak, a hozzájárulások és felelősségkörök pedig be legyenek tartva.

A következő munkacsoport összejövetel időpontját a munkacsoport gyűlés végén állapítják meg.

Lehetséges kiegészítő tevékenységek

 • Közös, egy vagy két napos ülés, vagy a munkacsoport tagok tanulmányútja
 • Más régiókból előadók meghívása
 • Speciális témákhoz szakértők meghívása

A siker kulcsa

 • Fix résztvevők, akik minden egyes munkacsoportülésen jelen vannak
 • Nagyságrendileg 6-12 személy
 • A gazdaság lehetőleg széles képviselete (különböző ágazatokból, különböző községekből)
 • A munkacsoportból szóvivő (ill. a regionális szervezet vezetője vagy elnöke) választása, aki az egész feladat koordinációjáért felelős

Javasolt követő tevékenység

 • Témák szerinti al-munkacsoportok létrehozása (a vállalkozások megfelelő érdeklődése esetén)
 • A vállalkozások évenkénti vagy kétévenkénti találkozója, hogy az eddigi tevékenységekről számot adjanak és az új feladatokat megtervezzék

 

 

Mely területekre alkalmazható az eszköz?

Tartalmi alkalmasság

A hálózat felépítése és működtetése (O2B)

Hálózat szervezése

x

Arculati kép kialakítása és tájékoztatás

 

A regionális gazdaság kötődése a hálózathoz

 

Hálózatépítés és kompetenciaépítés (B2B)

Vállalkozói hálózatok építése

 

Új együttműködési és üzleti kapcsolatok kiépítése

 

Kompetenciaépítés

 

Innováció támogatása

 

Régiómarketing (B2C)

Régiómarketing a régióban

 

Régiómarketing a régión kívül

 

Időbeli alkalmasság

Hálózatok építés alatt

x

Regionális alkalmasság

kisrégiós

x

Módszertani alkalmasság

Önálló eszköz

x

Megalakult regionális hálózatok

x 

régiót átívelő

 

Kiegészítő eszköz / „mini eszköz”

x

Ambiciózus regionális hálózatok

 x

határon átnyúló

x

 

 

 


Deutsch Magyar