Regionális vállalkozói találkozó

 

Indoklás

Regionális vállalkozói hálózatok létrehozása és továbbfejlesztése csak akkor lehetséges, ha a régió minél több vállalkozását sikerül bevonni ebbe a folyamatba.

Az eszköz lényege

A régió összes vállalkozásának meghívása egy vállalkozói találkozóra, vállalkozói estre vagy kötetlen beszélgetésre, hogy kezdeményezzék vagy továbbfejlesszék a gazdaság szereplőinek regionális együttműködését.

Az eszköz célja

 • A vállalkozások szorosabb regionális kooperációra történő motiválása
 • Minél több vállalkozás bevonása a regionális vállalkozói hálózat munkájába
 • A vállalkozások hálózatba szervezése
 • A vállalkozások közös tevékenységek iránti igényének felmérése a tevékenységek igényekhez igazított tervezéséhez

Szükséges előkészületek

 • A régió összes vállalkozása címének begyűjtése
 • Személyes és igényes meghívó elkészítése és kiküldése

Megvalósítás

A lehető legjobb eredmény elérése érdekében a vállalkozói találkozókat minden esetben tapasztalt moderátor vezesse. Lehetséges programpontok:

 • A kezdeményezők személyes bevezetője
 • Tájékoztató az eddigi tevékenységekről
 • A vállalkozások kívánságainak és kéréseinek összegyűjtése a jövőbeli szorosabb regionális együttműködéssel kapcsolatban
 • Közös tevékenységekre vonatkozó ötletek ls javaslatok összegyűjtése
 • Már meglévő ötletek ls javaslatok kiegészítése
 • Javaslatok közös értékelése (melyek legyenek az elsősorban megvalósítandó tevékenységek)
 • Időpont kitűzése (a munkacsoport számára) a megvalósítás tervezéséhez
 • Annak tisztázása, hogy mely vállalkozások fognak részt venni részt ebben a munkacsoportban

Lehetséges kiegészítő tevékenységek

 • Vállalkozások kölcsönös bemutatkozása
 • Más régiók példáinak bemutatása
 • Svédasztal a régióbeli vállalkozások specialitásaival

A siker kulcsa

A vállalkozói találkozók sikere szempontjából döntő, hogy minél többen vegyenek részt rajta. A tapasztalatok szerint ez csak úgy érhető el, ha az írásbeli meghíváson kívül minél több vállalkozót személyesen is meghívnak.

Javasolt követő tevékenység

 • Munkacsoport létrehozása a közös javaslatok további kidolgozására és megvalósítására

 

 

 

Milyen területekre alkalmazható az eszköz?

Tartalmi alkalmasság

A hálózat felépítése és működtetése (O2B)

Hálózat szervezése

x

Arculati kép kialakítása és tájékoztatás

x

A regionális gazdaság hálózathoz történő kötése

x

Hálózatépítés és kompetenciaépítés (B2B)

Vállalkozói hálózatok építése

x

Új együttműködési és üzleti kapcsolatok kiépítése

 

Kompetenciaépítés

 

Innováció támogatása

 

Régiómarketing (B2C)

Régiómarketing a régióban

 

Régiómarketing a régión kívül

 

Időbeli alkalmasság

Hálózatok építés alatt

x

Regionális alkalmasság

kisrégiós

x

Módszertani alkalmasság

Önálló eszköz

x

Megalakult regionális hálózatok

x

régiókon átívelő

 

Kiegészítő eszköz / „mini eszköz”

x

Ambiciózus regionális hálózatok

x

határon átnyúló

 

 

 

Jó példa (Good Practice)

Regionális vállalkozások aktivizálása

kistérségi vállalkozói találkozókkal

 

 

Rövid leírás

(mi? hol? mikor?)

A mintegy 11.000 lakosú és 500 vállalkozást felvonultató Csepreg

kistérség vidéki jellegű, ritkán lakott régió. A településeken átívelő,

közös regionális identitás még kialakulóban van. A vállalkozások

szervezett regionális hálózatba tömörülése eddig ismeretlen volt.

A régió települési szövetségének kezdeményezésére kezdődött el

a regionális vállalkozások hálózatának felépítése.

Minél több vállalkozás részvételre serkentésére, és a hálózatépítésbe

történő közvetlen bevonására a vállalkozásokat mind a négy

résztérségben vállalkozói estre hívták meg.

A regionális vállalkozói estek során vetődött fel egy regionális

hálózat ötlete. Ezt követően a vállalkozásuknak lehetőségük volt

megfogalmazni és közösen megvitatni a regionális

együttműködéssel szembeni kéréseiket és elképzeléseiket.

Ennek során megmutatkozott, hogy a vállalkozások az egész

régióban komolyan érdeklődnek az együttműködés iránt, és

számos javaslatot fogalmaztak meg a közös tevékenységekkel

kapcsolatban. Következő lépésként mind a négy régióban

a vállalkozások két képviselőt választottak, akik közös

munkacsoportban további tevékenységeket fognak kezdeményezni

a regionális gazdasági hálózat létrehozása érdekében.

 

Fontos sikertényező (különlegességek)

A vállalkozói estek sikerében három tényező különösen fontos volt:

 • Az estek megszervezése a vállalkozások közvetlen közelében
 • A négy alkalomnak köszönhetően áttekinthető létszám, így

mindenkinek lehetősége nyílott a személyes megnyilvánulásra

 • A folyamat konkrét folytatása résztérségenként

két vállalkozás közös regionális munkacsoportba történő

megválasztása

Eredmény

Az intenzív vitákat hozó négy résztérségi vállalkozói est

megszervezésével sikerült a regionális vállalkozások mintegy

negyedét bevonni a hálózatépítés folyamatába, és konkrét

munkastruktúrát kialakítani a vállalkozások képviselőivel.

 

Kapcsolat

Csepregi Kistérség Gazdasági platform

Szóvivő: Baranyai András

Tel.: +20/9817005

 Deutsch Magyar