ZÜRÜCK ZUR ÜBERSICHT

Tanulmányutak 

Indoklás

A projektrégióban már megalakult néhány vállalkozói hálózat. A hálózatok tagjai számára egyrészt fontos a tapasztalatcsere, másrészt érdekes a határon túlra is pillantani, más régiókat megismerni, és ennek segítségével új együttműködési lehetőségeket teremteni.

Az eszköz lényege

A tanulmányutakat úgy célszerű összehangolni és megszervezni, hogy abból mind a meglátogatott régió mind a látogató régió képviselői profitáljanak. A tanulmányutak segítségével viszonylag egyszerűen lehetőség nyílik kapcsolatba lépni a vállalkozókkal és politika szereplőivel, valamint információkhoz lehet jutni a régióról.

Az eszköz célja

 • Új üzletek és plusz árbevétel a résztvevő vállalkozások számára
 • Új ötletek és kapcsolatok a közös együttműködés érdekében
 • Hálózatépítésben szerzett tapasztalatok cseréje
 • Kölcsönös tudástranszfer
 • Vállalkozások és a politikai szereplők hálózati kapcsolatának lehetősége

Szükséges előkészületek

 • Minden vállalkozás meghívása legalább hat héttel korábban, jelentkezési lapot mellékelve
 • Jelentkezések feldolgozása és a résztvevők listájának véglegesítése
 • Egyeztetett, célorientált program
 • Lehetőség biztosítása személyes beszélgetésekre és tapasztalatcserére

Megvalósítás

 • Egyeztetett program – Haszon hangsúlyozása minden résztvevő számára
 • Időtartam kb. 1 nap
 • Korlátozott részvételi szám
 • Megfelelő idő biztosítása személyes beszélgetésekre
 • Svédasztal (étel+ital), ahol folyamatosan minden résztvevő kiszolgálhatja magát
 • Résztvevők köszöntése a rendezvény előtt, közben vagy után

Lehetséges kiegészítő tevékenységek

 • Vállalkozások további dokumentumainak bemutatása
 • Minden résztvevő vállalkozás hálózatba tömörülése
 • Támogatások, regionális intézmények vállalkozások számára, stb.

A siker kulcsa

 • Megfelelő számú résztvevő előzetes írásbeli, majd ezt követő telefonos meghívása
 • Kiegészítő személyes meghívás a vállalkozói hálózat tagjain keresztül
 • Haszon minden résztvevő számára
 • Étel, ital biztosítása az intenzív munkamegbeszélésekhez
 • A rendezvény után kérdőívek eljuttatása minden résztvevőnek, a rendezvény sikerének felmérésére és dokumentálására

Javasolt követő tevékenység

Viszontlátogatás szervezése


 

 

Milyen területekre alkalmazható az eszköz?

Tartalmi alkalmasság

A hálózat felépítése és működtetése (O2B)

Hálózat szervezése

 

Arculati kép kialakítása és tájékoztatás

 

A regionális gazdaság kötődése a hálózathoz

x

Hálózatépítés és kompetenciaépítés (B2B)

Vállalkozói hálózatok építése

x

Új együttműködési és üzleti kapcsolatok kiépítése

x

Kompetenciaépítés

 x

Innováció támogatása

 

Régiómarketing (B2C)

Régiómarketing a régióban

 x

Régiómarketing a régión kívül

 x

Időbeli alkalmasság

Hálózatok építés alatt

x

Regionális alkalmasság

kisrégiós

 

Módszertani alkalmasság

Önálló eszköz

x

Megalakult regionális hálózatok

x

régiókon átívelő

x

Kiegészítő eszköz / „mini eszköz”

 

Ambiciózus regionális hálózatok

 x

határon átnyúló

x


 Jó példa (Good Practice)

Sopron-Fertődi és Kapuvár-Beledi kisrégiók

tanulmányútja a Triestingtal-ba

 

Rövid leírás

(mi? mikor? hol?)

2010. június 29-én a Sopron-Fertődi és a Kapuvár-Beledi Kistérségből mintegy 40 magyar vállalkozó és a politika képviselői triestingtali látogatásra érkeztek.

A tanulmányút célja egyrészt az volt, hogy a látogatók megismerjék a régiót, annak gazdasági, topográfiai és idegenforgalmi jellegzetességeit, másrészt tapasztalatot cserélhessenek a vállalkozói hálózatokról (gazdasági platform felépítése, létrehozása).

A tanulmányút központi elemét képezte a határon átnyúló vállalkozói hálózatok témája is.

Kép  

Fontos sikertényező (különlegegességek)

A siker szempontjából fontos, hogy a program a célcsoportra legyen szabva.

Eredmény

 

Kapcsolat

Wirtschaftsforum Triestingtal - www.wftt.at

 


Deutsch Magyar