REGIO Sourcing – Regionális beszállítói vásárok

 

Indoklás

Számos nagy vállalkozás telepedett le a kistérségekben, akik a regionális beszállítókkal köthetnek megállapodást különböző termékek és szolgáltatások beszállításáról, ill. igénybe vételéről. Ugyanakkor ezen a rendezvényen a mikro és kis vállalkozások is kapcsolatba léphetnek a nagyobbakkal, és felkelthetik azok érdeklődését a szolgáltatásaik, illetve a termékeik iránt, és ez által pedig akár beszállítókká is válhatnak .

Az eszköz lényege

A REGIO Sourcing keretein belül a régió nagyvállalatait hívták meg, és kérték fel igényeiknek a regionális beszállítók felé való prezentálására. A jelenlévő vállalkozások lehetőséget kaptak egyrészt kiállítóként szolgáltatásaik és termékeik bemutatására és új vállalkozókkal való kapcsolatfelvételre, másrészt a nagyvállalatokkal való beszélgetésre arról is, hogy milyen lehetőségeik vannak eladóként/beszállítóként. A meghívott nagyvállalatok regionális szükségleteinek moderált előadását követően kapcsolatba léphettek a résztvevőkkel és a kiállítókkal.

Az eszköz célja

 • Új üzletek és nagyobb forgalom a résztvevő vállalkozások számára
 • Új ötletek és kapcsolatok a közös kooperációkat illetőleg
 • Célzott kölcsönös továbbajánlás a további üzleti partnerek felé
 • További hasznos információk a kölcsönös tapasztalatcsere által
 • A regionális üzleti forgalom és ezzel együtt a regionális értékteremtés növelése
 • A mikro/kis és nagy vállalatok közti együttműködés elősegítése
 • Lehetőség a regionális vállalkozók beszállítóként való használatára
 • Vállalati hálózatok gyarapítása

Szükséges előkészületek

 • Minden vállalkozás meghívása jelentkezési lappal legalább 6 héttel a rendezvény időpontja előtt
 • A jelentkezések átvétele és a résztvevők listájának rögzítése
 • Professzionális moderátor, aki egyrészt tájékoztat a forgatókönyvről, és ügyel az idő betartására, valamint a megfelelő cserét felügyeli
 • Végezetül lehetőség magánbeszélgetésekre

Megvalósítás

 • Elegendő számú asztallal felszerelt nagy terem kiválasztása a kiállítók számára
 • A többi résztvevőnek a személyes beszélgetésekhez megfelelő számú állóasztal  
 • Időtartam kb. 3-4 óra
 • Korlátlan számú résztvevő
 • Érdekes nagyüzemek szemléltetik a regionális szükségleteiket (moderálás)
 • A személyes megbeszélésekre elegendő idő és lehetőség
 • Italok és büféasztal, ahonnan folyamatosan ital hozható
 • A résztvevők üdvözlése a rendezvény előtt, alatt vagy után

Lehetséges kiegészítő tevékenységek

 • A vállalkozások további dokumentumainak prezentálása
 • Minden résztvevő vállalkozás hálózatba való kapcsolása

A siker kulcsa

 • Elegendő résztvevő, a résztvevők meghívása írásban, és ezt követően telefonon
 • További személyes meghívás a vállalkozói hálózat tagjai által
 • Pódiumbeszélgetések professzionális előkészítése és moderálása a nagyvállalatok képviselőivel
 • Igényes helyiség jó légkörrel
 • A jó fizikai közérzet biztosítása (étel, ital) az intenzív munka megbeszélés érdekében
 • Ezt követően minden résztvevő számára kérdőív, hogy a rendezvény sikere megállapítható és látható legyen

Javasolt követő tevékenység

 • Az ilyen rendezvények rendszeres (pl.: éves) megrendezése azért, hogy a kis és nagy vállalkozások kapcsolatfelvételét lehetővé tegyék és elősegítsék
 • Személyes kapcsolat felvétele a résztvevőkkel egy idő után, hogy értékelhessék a megbeszélések tényleges eredményeit 

  

Mely területekre alkalmazható az eszköz?

Tartalmi alkalmasság

A hálózat felépítése és működtetése (O2B)

Hálózat szervezése

 

Arculati kép kialakítása és tájékoztatás

 

A regionális gazdaság kötődése a hálózathoz

x

Hálózatépítés és kompetenciaépítés (B2B)

Vállalkozói hálózatok építése

x

Új együttműködési és üzleti kapcsolatok kiépítése

x

Kompetenciaépítés

x

Innováció támogatása

 

Régiómarketing (B2C)

Régiómarketing a régióban

x

Régiómarketing a régión kívül

 

Időbeli alkalmasság

Hálózatok építés alatt

x

Regionális alkalmasság

kisrégiós

x

Módszertani alkalmasság

Önálló eszköz

x

Megalakult regionális hálózatok

x

régiót átívelő

x

Kiegészítő eszköz / „mini eszköz”

 

Ambiciózus regionális hálózatok

 

határon átnyúló

x

Bevált gyakorlat: Triestingtal REGIO Sourcing vásár

 

Rövid leírás (Mi, mikor,hol)

A REGIO Sourcing rendezvény – a regionális beszállítói vásár a Günseldorfi Kulturális Központban került megrendezésre.
 
Erich Bettel, a Gazdasági Fórum elnökének üdvözlő szavai után a regionális érdekeltségű nagyvállalatok képviselőit kérték a színpadra, hogy ismertessék a térség mikro és kis vállalkozásaival szemben támasztott beszerzési igényeiket. A nagyvállalatok képviselőivel folytatott párbeszédet követően a résztvevőknek lehetőségük nyílt a kiállítókkal és egyéb résztvevőkkel való személyes kapcsolat felvételére és termékeik, szolgáltatásaik bemutatására (vásári stand). A rendezvény egész ideje alatt italok álltak rendelkezésre és a résztvevők számára alkalom adódott a svédasztal mellett további kapcsolatok kialakítására is.

Kép

Tallózás és képek az alábbi link alatt: /users/user300/explorer/Veranstaltungen/WFTT/RegioSourcing/Fotos/P5070399.JPG
 

A siker nyitja (Sajátosságok)

A siker érdekében mindenekelőtt fontos volt, hogy megfelelő számú regionális nagyvállalatot, akik a színpadon prezentálják magukat, és a vásári standokhoz elegendő számú nagy és kis vállalatot nyerjenek meg.

Eredmény

A mintegy 140, a gazdaság és a politika területéről megjelent résztvevő nagyon elégedett volt ezzel, az elsőként megrendezésre kerülő rendezvénnyel, és kivétel nélkül pozitív visszajelzéseket adtak. A siker és a résztvevők pozitív visszajelzései alapján javasolt a rendezvény évenkénti megismétlése.

Kapcsolat

Wirtschaftsforum Triestingtal - www.wftt.at


Deutsch Magyar