Regionális szakképzési kiadvány
 

Indoklás

A kisrégiókból egyre több fiatal kerül el távoli városokba azért, hogy szakképesítést szerezzen. Sokan közülük már nem térnek vissza lakóhelyükre, így a régió számára ezek a munkaerők és lakosok elvesznek. Azért, hogy ezt a trendet ellensúlyozhassuk, szükséges a regionális szakképzés fejlesztése.

Az eszköz lényege

A kiadványon keresztül minden diák részletesen tájékozódhat a regionális szakképzési lehetőségekről:

 • A régió összes vállalkozása minden ágazatból tanulóhellyel
 • A pályakezdőknek információk és támogatóintézmények

Az eszköz célja

 • A diákok és a szülők támogatása a pályakezdésnél és a szakmaválasztásnál
 • A fiatalok motiválása a régióban lévő képzésekben való részvételre
 • A kis regionális gazdaságok számára megfelelő számú, képzett munkaerő hosszú távú biztosítása
 • Az vállalkozások támogatása a képzésre jelentkező megfelelő jelölt keresésében
 • A vállalatokban tudatosítani a regionális szakképzés jelentőségét

Szükséges előkészületek

 • Minden egyes vállalat címének, képzési- és tanulóhelyeinek összegyűjtése
 • A vállalatoktól az adatok részletes írásos és telefonos összegyűjtése
 • Információk és támogatóintézmények gyűjtése a pályakezdéshez
 • Szakmailag fontos, regionális képzőintézmények összegyűjtése (pl. műszaki iskolák)

Megvalósítás

 • A kiadványok összeállítása, tervezete, és nyomtatása
 • A kiadvány kiosztása minden diáknak, tanárnak, szülőnek, vállalatnak, községnek és intézménynek

Lehetséges kiegészítő tevékenységek

 • Prezentációs és információs rendezvények szervezése diákokkal, tanárokkal, szülőkkel és vállalkozásokkal

A siker kulcsa

 • A régió minden egyes olyan vállalkozásának összegyűjtése, amelyek képző-, ill. oktatóhelyeket kínálnak
 • A pályakezdéshez szükséges összes információ előkészítése
 • Szoros együttműködés az iskolákkal és pályakezdéshez szükséges összes intézménnyel
 • Fiataloknak tetsző, megnyerő, dinamikus jegyzék kialakítása

Javasolt követő tevékenység

 • A kiadvány rendszeres (pl. kétévenkénti) aktualizálása

 

Bevált gyakorlat: Wechsellandi szakképző cégek jegyzéke

 

Rövid leírás 

(Mi, mikor, hol)

Először 2009 őszén készült el Wechselland első szakképzőhely-jegyzéke, amelyet Wechselland minden diákjának, szülőjének és vállalkozásának kiosztottak. Ebben a kiadványban Wechselland minden egyes vállalkozása szerepelt, amely szakmunkástanulókat vesz fel. Arról is tájékoztatott, mikor lesz a következő tanuló felvétel. Továbbá ez a kiadvány a pályakezdésről és a szakképzésről számos fontos információt is nyújtott.

Kép


A siker nyitja (Sajátosságok)

A képzőhely-jegyzék tervezése és megvalósítása a régió iskoláival közösen történt. Ezáltal a tartalmat még inkább a diákok igényeihez igazíthatták. Ezzel egyidejűleg az is garantált volt, hogy az iskolák a pályaorientációval kapcsolatos tananyagban a regionális szakképzésihely-jegyzéket aktívan használják.

Eredmény

A kisrégió sok diákja, tanára és szülője lelkesedett ezért az új regionális információs kiadványért és ezt a gazdasági platform felé jelezték is. Ezzel egyidejűleg sok vállalkozás tudott a kiadványon keresztül megfelelő, új tanulókat találni.

Kapcsolat

Wirtschaftsplattform Wechselland, T. 03339/7037, office@wechselland.at; www.wechselland.at;

 


Tartalmi alkalmasság

A hálózat felépítése és működtetése (O2B)

Hálózat szervezése

Arculati kép kialakítása és tájékoztatás

A regionális gazdaság kötődése a hálózathoz

Hálózatépítés és kompetenciaépítés (B2B)

Vállalkozói hálózatok építése

Új együttműködési és üzleti kapcsolatok kiépítése

Kompetenciaépítés

Innováció támogatása

Régiómarketing (B2C)

Régiómarketing a régióban

Régiómarketing a régión kívül

Időbeli alkalmasság

Hálózatok építés alatt

 

Regionális alkalmasság

kisrégiós

x

Megalakult regionális hálózatok

x 

régiót átívelő

 

Ambiciózus regionális hálózatok

 

határon átnyúló

 


Deutsch Magyar