Regionális vállalkozói jegyzék

Indoklás

A többnyire vidéki strukturáltságú kistérségeknek csak akkor van tartós gazdasági jövője, ha meg lehet állítani a vásárlóerő városi központokba történő elvándorlását. Ennek az a feltétele, hogy a vállalkozások és a fogyasztók fokozódó mértékben a saját kistérségükben vásároljanak. Ez azonban csak akkor sikerülhet, ha a nagyvárosok reklámáradata mellett mind a vállalkozók mind a fogyasztók alternatív információkat is kapnak a regionális fogyasztási kínálatról.

Az eszköz lényege

Átfogó, attraktív brosúra a régió vállalkozásairól, a vállalkozások termék és szolgáltatás kínálatáról. Olyan brosúráról van szó, amely különbözik az eddigiektől.

Változatok

 • B2C vállalkozói jegyzék azon régiók fogyasztói számára, amelyekben még nincs regionális vállalkozói jegyzék
 • B2B vállalkozói jegyzék vállalkozások számára, a cégek közötti üzleti tevékenység élénkítésére

Az eszköz célja

 • Tájékoztatás a regionális vállalkozások kínálatáról
 • Vállalkozások közötti üzleti tevékenység intenzívebbé tétele
 • A regionális vásárlóerő régióban tartása
 • A regionális gazdasági körforgás élénkítése
 • A regionális gazdaság jelentőségének tudati erősítése a foglalkoztatás, a helyi áruellátás és a létfenntartás biztosítása érdekében

Szükséges előkészületek

 • A régió összes vállalkozása elérhetőségének (címek) begyűjtése
 • Részvételi szándékra és a részletes vállalkozási adatokra vonatkozó írásos és telefonos felmérés

Megvalósítás

 • Brosúra összeállítása, formai megjelenése és nyomtatása
 • Terjesztés a régió minden vállalkozása, önkormányzata és háztartása számára
 • Kihelyezés információs standokon és tájékoztató rendezvényeken

Lehetséges kiegészítő tevékenységek

 • Web alapú vállalkozói adatbank
 • Prezentációs rendezvény tartása vállalkozások számára
 • Ipari vásárok/ Regionális vállalkozások bemutakozása

A siker kulcsa

 • A régió összes vállalkozásának teljes körű felmérése
 • Postai terjesztés minél szélesebb körben

Javasolt követő tevékenység

 • Rendszeres aktualizálás és ismételt terjesztés

 

 

 

 

Milyen területekre alkalmazható az eszköz?

Tartalmi alkalmasság

A hálózat felépítése és működtetése (O2B)

Hálózat szervezése

 

Arculati kép kialakítása és tájékoztatás

x

A regionális gazdaság hálózathoz történő kötése

x

Hálózatépítés és kompetenciaépítés (B2B)

Vállalkozói hálózatok építése

x

Új együttműködési és üzleti kapcsolatok kiépítése

x

Kompetenciaépítés

 

Innováció támogatása

 

Régiómarketing (B2C)

Régiómarketing a régióban

x

Régiómarketing a régión kívül

x

Időbeli alkalmasság

Hálózatok építés alatt

x

Regionális alkalmasság

kisrégiós

x

Módszertani alkalmasság

Önálló eszköz

x

Megalakult regionális hálózatok

x

régiókon átívelő

 

Kiegészítő eszköz / „mini eszköz”

x

Ambiciózus regionális hálózatok

 

határon átnyúló

 

 

Jó példa (Good Practice)

Vállalkozói jegyzék Triestingtal

 

Rövid leírás

(mi? hol? mikor?)

A Triestingtal-ban 2009-ben első alkalommal készítették el és az egész régióban terjesztették a teljes Triesingtal vállalkozásainak komplett jegyzékét.

Kép

Fontos sikertényező (különlegességek)

A cégjegyzék sikerében fontos tényező volt, hogy a régió minden önkormányzata és háztartása megkapta, így a kiadvány eljutott a régió teljes lakosságához.

Eredmény

A Triestingtali cégjegyzéknek köszönhetően sok vállalkozás és fogyasztó első alkalommal lett figyelmes a régiós kínálatokra, amelyeket eddig nem ismertek. A vásárlások által sikerült a régió gazdasági vérkeringését élénkíteni, és a fogyasztóknak nem kellett a régión túlra utazniuk, hogy ezeket a szolgáltatásokat igénybe vegyék.

Ezen kívül rendkívüli módon megnőtt a régióbeli vállalkozások érzelmi kötődése a saját vállalkozói hálózathoz („Wirtschaftsforum Triestingtal”), mivel a cégjegyzékbe történő felvétel a vállalkozók körében jelentősen felértékelte, és kézzelfoghatóvá tette a regionális hálózatok jelentőségét.

Kapcsolat

Wirtschaftsforum Triestingtal, www.unsertriestingtal.at

 


Deutsch Magyar