ZÜRÜCK ZUR ÜBERSICHT

Üzletember találkozó

 

Indoklás

Még a kis régiókban sem ismerik a vállalkozók egymást személyesen. És azok, akik személyesen ismerik is egymást, gyakran nagyon keveset tudnak más, regionális vállalkozások konkrét gazdasági kínálatáról és teljesítményéről. Ezáltal a regionális üzleti és értékteremtési lehetőségek kihasználatlanok maradnak.

Az eszköz lényege

Az üzletember találkozó keretén belül a résztvevő vállalkozások számára egy helyben egymás után több üzleti beszélgetést szerveznek azért, hogy új gazdasági kapcsolatokat köthessenek és a már meglévő üzleti kapcsolatokat elmélyíthessék.

Az eszköz célja

 • Új üzletek és nagyobb forgalom a résztvevő vállalkozások számára
 • Új ötletek és kapcsolatok a közös kooperációkat illetőleg
 • Célzott kölcsönös továbbajánlás a további üzleti partnerek felé
 • További hasznos információk a kölcsönös tapasztalatcsere által
 • A regionális üzleti forgalom és ezáltal a regionális értékteremtés növelése
 • A vállalati hálózatok gyarapítása

Szükséges előkészületek

 • Minden vállalkozás meghívása jelentkezési lappal legalább 6 héttel a rendezvény előtt
 • A jelentkezések átvétele és a résztvevők listájának rögzítése
 • A résztvevők listájának megküldése minden résztvevő számára
 • Minden résztvevő megkérdezése, hogy a listáról mely vállalatokkal, ill. intézményekkel folytatnának szívesen beszélgetést (kb. 3 kérés vállalatonként)
 • Egy pontos ütemterv meghatározása a kívánságok és egyéni javaslatok alapján (ez időigényes munka)
 • Az ütemterv visszaigazolása a résztvevőknek legkésőbb egy héttel a rendezvény előtt.

Megvalósítás

 • Elegendő mennyiségű asztallal felszerelt nagy terem kiválasztása a négyszemközti beszélgetésekhez
 • A rendezvények időtartama fél vagy egy egész nap
 • Fix órarend minden beszélgetésre, ami a résztvevők rendelkezésére áll
 • A beszélgetések 20-30 percig tarthatnak
 • Szervezett cserék azonos ütemekben
 • Italok és büféasztal, ahonnan folyamatosan lehet italt hozni
 • A résztvevők üdvözlése a rendezvény megkezdése előtt, közben, után

Lehetséges kiegészítő tevékenységek

 • Tanácsadók meghívása (tanácsadó hivataloktól, támogatási szervektől, munkaügyi hivataloktól, hatóságoktól, stb.) az üzletember találkozóra, akikkel ugyancsak időpontot lehet egyeztetni

A siker kulcsa

 • Elegendő résztvevő írásos és telefonos meghívása
 • További személyes meghívás a vállalkozói hálózat tagja által
 • A program professzionális előkészítése és moderálása
 • Igényes terem jó légkörrel
 • A jó fizikai közérzet biztosítása (étel, ital) az intenzív munkamegbeszélés érdekében
 • Ezt követően minden résztvevő számára kérdőív, hogy a rendezvény sikere megállapítható és látható legyen

Javasolt követő tevékenység

 • Az üzletember találkozó rendszeres (pl.: éves) megrendezése azért, hogy a kapcsolati sikerek a régióban tartósak legyenek.
 • Személyes kapcsolat felvétele a résztvevőkkel egy bizonyos idő elteltével, hogy a beszélgetések tényleges eredményeit kiértékeljék.

 

 

Mely területekre alkalmazható az eszköz?

Tartalmi alkalmasság

A hálózat felépítése és működtetése (O2B)

Hálózat szervezése

 

Arculati kép kialakítása és tájékoztatás

 

A regionális gazdaság kötődése a hálózathoz

x

Hálózatépítés és kompetenciaépítés (B2B)

Vállalkozói hálózatok építése

x

Új együttműködési és üzleti kapcsolatok kiépítése

x

Kompetenciaépítés

 

Innováció támogatása

 

Régiómarketing (B2C)

Régiómarketing a régióban

 

Régiómarketing a régión kívül

 

Időbeli alkalmasság

Hálózatok építés alatt

x

Regionális alkalmasság

kisrégiós

x

Módszertani alkalmasság

Önálló eszköz

x

Megalakult regionális hálózatok

x

régiót átívelő

x

Kiegészítő eszköz / „mini eszköz”

 

Ambiciózus regionális hálózatok

 

határon átnyúló

x

 

Bevált gyakorlat: Wechsellandi üzletember találkozó

 

Rövidleírás (mi, mikor, hol)        

Kép

Az üzletember találkozó évenként megrendezésre kerül Wechsellandban. Ezen áltagosan Wechselland 40 vállalkozása vesz részt azzal a céllal, hogy Wechselland más vállalataival új üzleti kapcsolatot építsen ki, vagy a már meglévőket fejlessze tovább.

A rendezvény rendszerint január utolsó péntekjén 14:00 és 18:00 között kerül megrendezésre, és felváltva Wechselland különböző községeinek az iskoláiban vagy vendéglőiben tartják.

A rendezvény közepén vagy végén a szervező köszöntőjére és rövid előadásra (maximum 15 perc) kerül sor.

A hivatalos programot követően fogadás keretében alkalom nyílik további kapcsolatok teremtésére és üzleti találkozásokra.

             

A siker nyitja (Sajátosságok)

Az üzletember találkozóra nem csak a régió vállalkozásait hívják meg, hanem támogatási szerveket, hatóságokat és a Munkaerőpiaci Szogálatot is. Ezáltal a találkozón a vállalkozóknak alkalmuk nyílik konkrét tanácsot kérni a jelenlevő hatóságoktól, intézményektől. A wechsellandi üzletember találkozóra a szomszédos régiókból is hívnak vállalkozásokat, hogy a kapcsolatot a szomszédos térségek gazdaságával is erősíthessék.

 

Eredmény    

A résztvevő vállalatok több mint fele azt válaszolta a rendezvényt értékelő kérdőívben, hogy a vásár által konkrét új üzleteket indíthattak el. Az első három találkozó eredményeképpen összesen 60 új üzleti kapcsolat keletkezett a régióban.

Kapcsolat     Wirtschaftsplattform Wechselland, T. 03339/7037 office@wechselland.at; www.wechselland.at;
Deutsch Magyar