ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT

A regionális értéktermelés növelése
 
Háttér
Számos térség egyre inkább veszít vásárlóerejéből a régión kívül eső városok bevásárló központjai és a térségeken átnyúló szolgáltatók (internet, utazási irodák, stb.) miatt. Az üzleti szférában az utóbbi években megállapították, hogy a legnagyobb értékteremtési potenciál a saját törzsvevőkben rejlik. Különböző koncepciók, mint a clienting segítségével immáron sikeresen növelték az eladásokat a törzsvevők esetében. Hasonló a helyzet a régiókban is. Új, vonzó kínálattal, szolgáltatásokkal, illetve célzott marketinggel újra növelhető a régió vásárlóereje, úgy, hogy a saját térségi lehetőségek jobban hasznosulnak.
Térségi eszközök
 • A meglévő kínálat javítása kínálatbővítés, illetve közös tevékenységek által (specialitások hete, együttműködések, stb.).
 • Eladásösztönző megoldások (ajándékutalványok, közös kedvezmények, stb.).
 • A kereskedelmet, az ipart és a szolgáltatásokat érintő oktatási intézkedések.
 • Aktív tudatformálás a térségből származó termékek vásárlásának jelentőségét hangsúlyozva.
 • Információszolgáltatás a térségi vállalatok kínálatával kapcsolatban – ágazati jegyzékek.
 • Információszolgáltatás egyes válalaltok kínálatával kapcsolatban (nem támogatható a Regionet aktív keretében).
 • A térségi vállalatok reklámja a médiában és a rendezvényeken (a bevásárlás éjszakája, …).
 • A kínálat közös bemutatása vásárokon és kiállításokon.
Gyakorlati példa Buckeltaler
A Bucklige Welt Gazdasági Platform 2005-ben 10,00 Euro értékben megalkotta a Buckeltaler pénzérmét. Az összes bank és a régió összes vállalata elfogadja, forgalomba hozatalának első évében 200.000 eurós többletbevételhez jutatta a térség vállalatait. A Buckeltaler nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az ajándékokkal kapcsolatos kiadások (Karácsony, születésnapok, anyák napja, stb.) a jövőben egyre inkább a térségben maradjanak fellendítve ezáltal a régió gazdasági vérkeringését.
Határon átnyúló lehetőségek
A regionális vásárlóerő összekapcsolása, illetve a vásárlóerő térségen kívül eső gócpontokhoz történő elfolyásának mérséklése központi célja a projektben együttműködő térségeknek, az értékteremtő képesség hosszú távú fenntartása érdekében. A térségek közötti intenzív tapasztalatcsere a kompetenciák bővülésével és a tevékenységek hatékonyságának növelésével jár.
Határon árnyúló eszközök
 • Tapasztalatcsere az egyes térségek között.
 • Good practise példák összegyűjtése, terjesztése.
 • Szinergia hatások kihasználása a közös térségi tevékenységek megvalósítása során.

*
Deutsch Magyar