ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT

A vállalatok megerősítése kölcsönös segítségnyújtás, kapcsolatok közvetítése, illetve lobbi által


Háttér
A kisvállalkozások tulajdonosai és üzletvezetői intenzíven közreműködnek a vállalat működésében, ugyanakkor számos üzemgazdasági és jogi feladatért is felelősek. A legtöbb támogató és tanácsadó szervezet a nagy ipari gócpontokban található, szolgáltatásaikat a vidéki vállalatok az időbeli korlátok miatt csak ritkán tudják igénybe venni.
A térségi vállalati hálózatok ebben a helyzetben, mint „önsegélyező szervezetek” léphetnek fel, kölcsönösen rendelkezésre bocsátva erőforrásaikat a vállalati kihívások kezelése érdekében.

Térségi eszközök
  • A tapasztalatok és tanácsok kölcsönös továbbadása a hálózat tagjai között.
  • Kölcsönös személyes tanácsadás.
  • Szakértők és kapcsolatok személyes ajánlása, közvetítése az alábbi tématerületeket illetően: támogatások, jog, hatóságok, környezetvédelem, adózás, marketing, értékesítés, tanácsadás, K+F, technológia, innováció.
  • A vállalatok problémáinak megoldása, szándékaik támogatása, kapcsolatok közvetítése, illetve a közintézmények irányába kifejtett lobbi (nem támogatható a Regionet aktív keretében).
Gyakorlati példa Dechantskirchen Üzleti Park
Több dechantskircheni vállalat új, közlekedési szempontból kedvező helyen fekvő területre kívánt telepedni a község támogatásával. Eredetileg a tartomány nem akarta rendelkezésre bocsátani a területet. A regionális gazdasági platform képviselőinek és a régió többi községének támogatásával azonban sikerült meggyőzni a hatóságokat a helyi tárgyalások során, hogy a terület átadása a régió érdekében is áll. A közös lobbi tette lehetővé az érintett vállalatok számára terveik megvalósítását.

Határon átnyúló lehetőségek A határon átnyúló tevékenységek terén különösen fontos szerepet játszanak a személyes kapcsolatok, az új piacokat érintő információk, ajánlások így válnak elérhetővé. A térségi vállalati hálózatok határon átnyúló hálózata hozzáférést jelent az új piacokkal kapcsolatos információkhoz a résztvevő vállalatok számára.
 
Határon átnyúló eszközök
  • A térségi vállalati hálózatok határon átnyúló hálózatának kialakítása.
  • Személyes bizalmon alapuló kapcsolatok kiépítése az egyes hálózatok szóvivői között.
  • A vállalati hálózatok kölcsönös támogatására irányuló rendszer kifejlesztése.
  • Az egyes kistérségek közintézményeinek integrációja annak érdekében, hogy az egymás támogatásához szükséges kapcsolatok és erőforrások rendelkezésre álljanak.

 

   
   
   
*
Deutsch Magyar