A vállalatok megerősítése kölcsönös segítségnyújtás, kapcsolatok közvetítése, illetve lobbi által


Háttér
A kisvállalkozások tulajdonosai és üzletvezetői intenzíven közreműködnek a vállalat működésében, ugyanakkor számos üzemgazdasági és jogi feladatért is felelősek. A legtöbb támogató és tanácsadó szervezet a nagy ipari gócpontokban található, szolgáltatásaikat a vidéki vállalatok az időbeli korlátok miatt csak ritkán tudják igénybe venni.
A térségi vállalati hálózatok ebben a helyzetben, mint „önsegélyező szervezetek” léphetnek fel, kölcsönösen rendelkezésre bocsátva erőforrásaikat a vállalati kihívások kezelése érdekében.

Térségi eszközök
  • A tapasztalatok és tanácsok kölcsönös továbbadása a hálózat tagjai között.
  • Kölcsönös személyes tanácsadás.
  • Szakértők és kapcsolatok személyes ajánlása, közvetítése az alábbi tématerületeket illetően: támogatások, jog, hatóságok, környezetvédelem, adózás, marketing, értékesítés, tanácsadás, K+F, technológia, innováció.
  • A vállalatok problémáinak megoldása, szándékaik támogatása, kapcsolatok közvetítése, illetve a közintézmények irányába kifejtett lobbi (nem támogatható a Regionet aktív keretében).

Gyakorlati példa Dechantskirchen Üzleti Park
Több dechantskircheni vállalat új, közlekedési szempontból kedvező helyen fekvő területre kívánt telepedni a község támogatásával. Eredetileg a tartomány nem akarta rendelkezésre bocsátani a területet. A regionális gazdasági platform képviselőinek és a régió többi községének támogatásával azonban sikerült meggyőzni a hatóságokat a helyi tárgyalások során, hogy a terület átadása a régió érdekében is áll. A közös lobbi tette lehetővé az érintett vállalatok számára terveik megvalósítását.

REGIONET AKTIV wird im Rahmen des Programms zur grenzüberschreitenden Kooperation Österreich-Ungarn 2007-2013 durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung,das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, die Republik Ungarn, die Wirt­schaftskammer Niederösterreich, die Wirtschaftskam­mer Burgenland und die Landesregierung Steiermark,  Abt. 16 Raumplanung gefördert.
REGIONET AKTIV projektet az Ausztria – Magyarország 2007-2013 határmenti együttműködési program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Szövetésgi Gazdasági, Családi és Ifjúsági Minisztérium, a Magyar Köztársaság Kormánya,  az Alsó – ausztriai Gazdasági Kamara, a Burgenlandi Gazdasági Kamara és Stájerország Tartományi Kormányának 16-os Területfejlesztési Osztálya támogatja.
Deutsch Magyar