Elkötelezett térségi vállalatok csoportjának kialakítása, mint kezdeményezők

Háttér

A tapasztalat szerint a térségi vállalati hálózatok csak akkor tudnak hosszú távon sikeresek, a térség számára hasznosak lenni, amennyiben azt a térség vállalatai működtetik. A szervezett vállalati hálózatok kialakításának előfeltétele tehát, egy vagy több térségi vállalat motiválása a kezdeményezés megragadása érdekében. Az első lépés a térségi szövetségesek felkeresése, közös célok és tevékenységek kidolgozása.

Térségi eszközök

  • Az elkötelezett vállalatok meghívása egy közös beszélgetésre.
  • A kezdeményezők csoportja meghívja a térségi vállalatokat az első regionális vállalkozói találkozóra.
  • Más régiók sikeres példáinak bemutatása.
  • Az érdeklődő vállalatokból álló munkacsoport létrehozása a hálózat kialakítása céljából (vagy egy fennálló csoport felkérése).
  • Egy külső moderátor bevonása.
  • Célok, tartalom, tevékenységek, szervezeti forma, finanszírozási terv kidolgozása a találkozók keretében.
  • A tevékenységek megkezdése.

Gyakorlati példa Wechselland Gazdasági Platform

Dr. Karl Putz egy schäfferni vállalkozó, aki célul tűzte ki térségének vállalatai között az együttműködés fejlesztését. A Kelet-Steiermark és az Industrieviertel Regionális Menedzsmentek támogatásával meghívta Wechselland összes vállalatát egy első találkozóra. Ezen a találkozón a többi résztvevő is hangot adott annak, hogy előnyös lenne egy szorosabb regionális együttműködés kiépítése. Ennek érdekében 8 vállalat egy munkacsoportot hozott létre azzal a céllal, hogy lefektessék a közös regionális kezdeményezés alapjait. A találkozók során külső támogatás segítségével kidolgozták a Wechselland Gazdasági Platform koncepcióját, majd azt lépésről lépésre megvalósították.


*
Deutsch Magyar