Projektregion

A Burgenland, Győr-Moson-Sopron megye, Alsó-Ausztria, Stájerország és Vas megye alkotta területet közigazgatási és földrajzi határok egyaránt tagolják. Ezt a kis kiterjedésű területet három tartomány-, egy megye- és egy államhatár osztja fel részekre. A térséget ugyanakkor a Hochwechsel hegység, a Bucklige Welt, az Írottkő, a Fertő-tó és számos kisebb völgy szabdalja darabokra.

A térségben több közepes méretű város, és számos kisebb térségi központ található, a területre jellemző a mezőgazdálkodás, a turizmus, illetve sok kisvállalat tevékenykedik a helyi igények ellátása, az építőipar, és a kisipar terén, mint ahogy azt a projektfejlesztés folyamán elkészített részletes elemzés is kimutatta.

Mindez többek között a közlekedéstechnikai szempontból kedvezőtlen fekvésből, az alacsony népsűrűségből és a határhelyzetből adódik, amelyek szűkítik a térség vállalatainak piaci- és fejlődési lehetőségeit.

Projektinhalt

Ezen régiók gazdasági fejlődése kizárólag a határtérség gazdaságszerkezetére jellemző kis- és közép vállalatokra alapozva történhet meg. Csak akkor sikerülhet a határtérség új gazdasági dinamizmusának kialakítása, amennyiben a kis- és középvállalatok régión belüli és azon átnyúló üzleti kapcsolatainak száma és kiterjedése számottevően megemelkedik.

Jelen projekt fő kihívása tehát, a KKV szektor hálózatának kialakítására vonatkozó innovatív módszerek fejlesztése és megvalósítása.

Grenzüberschreitende Synergien

Az EU Európai Területi Együttműködés programja egyedülálló lehetőséget teremt, a KKV szektor hálózatosítására irányuló közös modellek kidolgozására, és e modellek megvalósítására a teljes határtérségben, függetlenül a közigazgatási- és államhatároktól.

A hálózatépítési tevékenységekben való aktív részvétel által a vállalatok piaci versenyképességre tesznek szert régiójukon belül és a régiók között egyaránt, a versenyképesség növekedése megteremti a határrégió vállalatai számára a további növekedés keretfeltételeit.

A közös fejlesztéssel és a folyamatos tudástranszferrel párhuzamosan a résztvevő térségek közös problémamegoldó képessége is javul, a közös problémákra innovatív, hatékony és közös válaszok kidolgozása által.

Projektmodell

A projektfejlesztés teljes folyamata az INTERREG IIIA program keretében támogatott Regionet Aktív elő-projektben történt 2007-ben és 2008-ban.

Az Industrieviertel Regionális Szövetség további osztrák és magyar partnerekkel valósította meg, amelyet az EU és az Alsó-ausztriai Tartomány közösen támogattak.

A Regionet keretében egy alapmodell került kidolgozásra a kistérségi vállalati hálózatok számára.

A Regionet Aktív által ez az alapmodell valósul meg a gyakorlatban és kerül továbbfejlesztésre a gyakorlati tapasztalatok alapján.

*
Deutsch Magyar