A projekt céljai

A Regionet projekt célja a határtérség gazdasági dinamizmusának Ausztria és Magyarország közötti felélénkítése, illetve a projekthez kapcsolódó osztrák és magyar gazdasági térségek fenntartható kapcsolatrendszerének előmozdítása. Ez az általános cél az alábbi részcélok realizálása által érhető el.


A KKV szektor fejlesztésének, hálózatépítésének elősegítése

Méretük miatt a KKV-k a nagyvállalatoknál jobban rá vannak utalva az ágazaton belüli és az azon átnyúló együttműködésekre. A Regionet projektben a KKV-k támogatása, az együttműködések aktív elősegítése és hálózatépítési tevékenységek keretében valósul meg. Ez a cél nem csak a programozási dokumentumban jelenik meg, hanem azt a program január 25-i hivatalos burgenlandi bemutatóján az Európai Bizottság és a magyarországi minisztériumok képviselői egyaránt a program központi céljaként jelölték meg.


A határtérség kistérségeinek megerősítése

A határtérség gazdasági fejlődésének alapjai a kistérségekben találhatók. A Regionet a kistérségek gazdasági életének élénkítésére és megerősítésére irányuló közös módszerek, eszközök fejlesztését és megvalósítását célozza. Ennek központi eleme a kistérségi gazdasági hálózatok kiépítése és fejlesztése, melyek az együttműködésre, kompetenciafejlesztésre, innovációra és a vállalatokon átnyúló marketingre koncentrálnak.


Határon átnyúló gazdasági térség kialakítása

Egy határon átnyúló gazdasági térség elsősorban a térségi vállalatok közötti határon átnyúló üzleti kapcsolatok száma és intenzitása alapján határozható meg. Jelen projekt célja, ezen határon átnyúló gazdasági kapcsolatok célzott és fenntartható  elősegítése a kistérségi gazdasági hálózatok segítségével.


Intézményesített együttműködés, közös tudásmenedzsment kialakítása

A határtérség közös gazdaságfejlesztése csak akkor lehet eredményes, amennyiben abban a határrégió jelentős gazdasági és térségi intézményei részt vállalnak. Az intézmények közötti együttműködés kiépítése a Regionet Aktív keretében valósul meg, illetve a határtérségben létrejön egy közös tudásalap, amely a gazdaságfejlesztés és a hálózatépítés sikeres eszközeit, módszereit tartalmazza.


KKV-k hálózati együttműködésére példa értékű minták kialkítása

A Regionet egy kiemelt célja a kistérségi KKV-kkel való együttműködés keretében térségi vállalkozási hálózatok új példaértékű modelljeinek megteremtése pilot-akciók közös fejlesztésén és végrehajtásán keresztül. Ennek a tevékenységnek az eredményeit a programtérségen túl is be kell mutatni, hogy európai szinten példaképül, mintaprojektül, jó gyakorlatként szolgálhasson.

*
Deutsch Magyar